IT Outsourcing

 

Περιεχόμενο Παρουσίασης

 1. Τι είναι το OutSourcing στην Πληροφορική;
 2. Ποιους αφορά;
 3. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό;
 4. Πλεονεκτήματα και Ρίσκα!
 5. Τι μπορεί η ARINET να προσφέρει στην επιχείρησή σας.
Read More: Μείωση Κόστους για Θέματα Πληροφορικής μέσω "Outsourcing"

Hacking

 

Περιεχόμενο Παρουσίασης

 1. «Τίποτα» δεν είναι ασφαλές!
 2. Με ποιες τεχνικές εξαπλώνονται τα κακόβουλα λογισμικά;
 3. Πώς οι σημερινοί hackers δημιουργούν έσοδα από τις κακόβουλες δραστηριότητές τους;
 4. Ποιους τρόπους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προστασία των δεδομένων της εταιρείας σας;
 5. Πώς να μείνετε προστατευμένοι;
Read More: Οδηγίες Προστασίας από Κακόβουλα Προγράμματα

Productivity in the work place is extremely important – it’s the main asset to get the job done correctly and on time.

Some people will not agree to more is better, but in the case of monitors it is. It is not a waste of time and/or money; according to a study performed by Jon Peddie Research (JPR), dual or more monitors increase the productivity rate by 20-30 percent.

Read More: Dual Monitors vs Productivity

The printing business has been around for years and we have witnessed its growth and innovation throughout its evolution. From inkjet printers and laser printers, the prices range from brand to brand and dedicated specifications. Dramatic changes and enhancements especially in size, speed and quality are the main features which become better with each new model available in the market. Although the consumables remain a bit over priced – especially for the laser models – printers are still a must have asset for every company/industry.

Read More: New Trend: 3D Printers

SSDs are a solid choice for your PC as an upgrade or add-on because of their remarkable performance. Offering a faster, shock resistant and energy efficient solution to the traditional HDDS, without needing to spend significantly more on a brand-new system.

3 Reasons to upgrade your PC with an SSD

 

 

Advantages

 • Solid State Drives are many times faster than traditional HDDs and produce much less noise. They will help to revitalise your sluggish PC so you can enjoy greater performance and faster boot up speeds.
Read More: 3 Reasons to upgrade your PC with an SSD

Data is a critical asset for companies today. Without access to their data, companies may not be able to provide their customers with the level of service desired. Poor customer service, loss of sales or team collaboration problems are all examples of what can happen when information is not available to teams within a company.

Each of these issues contribute to lack of efficiency and potentially, loss of income if customers cannot wait for a data outage to be corrected.

What is a NAS

Read More: What is NAS (Network Attached Storage) and Why is NAS Important for Small Businesses?

If your computer is not responsive enough for the use that you want it for, but you don’t want to spend money to buy a new one. We can upgrade its hard drive to a faster SSD drive.

 

Upgrade to an SSD

 

 

Advantages

 • Access Time: An SSD has access speeds of 35 to 100 micro-seconds, which is nearly 100 times faster. This faster access speed means programs can run more quickly, which is very significant, especially for programs that access large amounts of data often like your operating system.
Read More: Upgrade Your Computer’s Hard Drive to an SSD

A recently uncovered malware attack targeting Facebook users has claimed nearly 10,000 victims in just under two days, with countries in South America and Europe among the hardest hit.

Between 24 and 27 June, thousands of Facebook users were targeted by phishing messages purporting to come from a “friend”, claiming to have mentioned the targeted users on Facebook. However, the message had in fact been initiated by attackers instigating a two-stage attack.

The malware was uncovered by a security researcher at Kaspersky Lab, pointing to a two-stage malware that includes a Trojan.

Phishing Malware Claims 10,000 Facebook Victims

 

Read More: 10000 Victims After Facebook Phishing Malware Attack

Several security researchers have discovered a new type of malware that jumps onto the ransomware bandwagon, encrypting victims' files and then demanding a payment of half a bitcoin for the key. Named "Locky," the malware depends on a rather low-tech installation method to take root in a user's system: it arrives courtesy of a malicious macro in a Word document.

Security researchers Kevin Beaumont and Lawrence Abrams each wrote an analysis of Locky on Tuesday, detailing how it installs itself and its components. The carrier document arrives in an e-mail that claims to be delivering an invoice (with a subject line that includes an apparently random invoice number starting with the letter J). When the document is opened, if Office macros are turned on in Word, then the malware installation begins. If not, the victim sees blocks of garbled text in the Word document below the text, "Enable macro if the data encoding is incorrect"—and then infects the system if the user follows that instruction.

Cyberbullying Photo
Read More: “Locky” Crypto-Ransomware Uses Malicious Word Document Macros

What it is…

Cyberbullying is a form of violence that is rampant among people who have moved away from physical assault to the modern way of abuse through the screen of a device. This is a person’s harassment that happens from another person deliberately via technology and it can take different kind of forms. 

Cyberbullying Photo
 

The most common targeted groups of people…

Usually the most “dangerous” age of our life is the teenage period, that’s why the usual chosen victims of cyberbullying are teenagers. More than 1 in 3 young people have experienced cyber-threats online. This generation is very well familiarized with technology, they know how to use a computer, a laptop and a smartphone very well, but they are not able to know the dangers that they may incur in the internet world.

Read More: Cyberbullying

This Website Uses Cookies - learn more about them here