Οδηγίες Προστασίας από Κακόβουλα Προγράμματα

Hacking

 

Περιεχόμενο Παρουσίασης

  1. «Τίποτα» δεν είναι ασφαλές!
  2. Με ποιες τεχνικές εξαπλώνονται τα κακόβουλα λογισμικά;
  3. Πώς οι σημερινοί hackers δημιουργούν έσοδα από τις κακόβουλες δραστηριότητές τους;
  4. Ποιους τρόπους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προστασία των δεδομένων της εταιρείας σας;
  5. Πώς να μείνετε προστατευμένοι;

Contact Us today for more information on how we can protect your company's customer data.

This Website Uses Cookies - learn more about them here